Od 01 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać wszyscy rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w momencie składania wniosku.

 Do tej pory Karty Dużej Rodziny  otrzymywali rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, przy ul. Generała Chłapowskiego 34 lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

kdr logo rzadowaAleksandra Ślotała

Dyrektor

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu